České MDT Online obsahuje úplnou, standardní verzi MDT zahrnující více než 70 000 platných a přibližně 11 000 zrušených notací MDT. Více než 60 000 znaků je opatřeno českým překladem, zbytek textu je uveden v angličtině. Překlad bude do systému postupně doplněn. Tento nástroj má několik dalších funkcí umožňujících vyhledávání, prohlížení, analýzu, validaci a tvorbu notací MDT. Vyhledávání a zobrazení zrušených notací MDT pomáhá uživatelům dohledat zrušená čísla a jejich přesměrování, protože se mohou stále ještě vyskytovat při zpřístupnění knihovních fondů.

České MDT Online vzniká díky spolupráci mezi Konsorciem MDT a Národní knihovnou ČR.

Tento produkt nahrazuje předchozí MDT UDC Online (čtěte tiskovou zprávu).

© 2022 UDC Consortium

Cookie Policy | Disclaimer | Privacy Policy